SANTAL Ltd, s.r.o.

výroba nábytku a nábytkové štúdio

č. 247
935 31 Dolná Seč

Tel.:  0910 / 949 017,    0904 / 369 399
Mail: vyroba@santal.sk

IČO: 471 68 277
DIČ: 202 378 6578

 

Napíšte nám